wszystko o nich

Dynamiczny rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Rozwój kolejowej infrastruktury na terenie portów Trójmiasta

Chyba żaden z nowoczesnych portów nie będzie miał szans na rozwój, jeżeli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednie trasy komunikacyjne, i to nie tylko drogowe lecz i pociągowe. W chwili aktualnej kolejowa infrastruktura pozostawia wiele do życzenia, w szczególności w przypadku portów jest jeszcze dużo do zrobienia w tym obszarze. Jeżeli chodzić będzie o rejon Trójmiasta, to w tym przypadku dużo korzystniej będzie pod tym względem wypadał Gdański Port. Na samym początku aktualnego roku oddano do użytku linię 226 między Pruszczem Gdańskim a Portem Północnym. Oprócz tego w trakcie budowy jest drugi tor tej trasy, przez co już od połowy roku składy będą mogły się poruszać w obie strony, z przepustowością nawet do dwustu pełnych składów na dzień. Zamierzenia są znacznie większe, gdyż zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Gdańskiego portu przepustowość modernizowanej linii ma być zwiększona blisko sześć razy. Dlatego też już teraz wykonywanych jest kilka bardzo ważnych projektów, które mają pomóc w realizacji tych zamierzeń, a kilka następnych będzie na etapie projektowania, konsultacji czy gromadzenia koniecznych pozwoleń.

Podobnie duży zakres wykonywanych projektów jest na terenie Gdyńskiego Portu. Po pierwsze port ten ma w planach dostosować kolejową infrastrukturę do standardów sieci TEN-T. Pozwoli to między innymi na obsługę sporo cięższych i dłuższych składów niż w chwili obecnej, bo aż do 740 metrów długości. Przeprowadzona przy okazji porządna przebudowa sterujących systemów będzie się z kolei przyczyniać do znacznego powiększenia się poziomu bezpieczeństwa, a także znacznie poprawi płynność przejazdów na terenie portu. Jednym z bardziej obiecujących projektów, jakie by mogły znacząco na sporo lat poprawić jakość kolejowych połączeń w Gdyni, jest przebudowa dwóch linii które przebiegają przez tę miejscowość. W chwili obecnej posiadają one jedynie po pojedynczym torze, a poza tym nie mają zasilania elektrycznego, tak więc obydwa z tych obszarów są do zrobienia. W chwili obecnej projekt ten jest w trakcie studium wykonalności, a po skończeniu tego etapu będzie można przedstawić zainteresowanym stronom najbardziej obiecujące rekomendacje i rozwiązania. Planowany koszt to ponad półtora miliarda złotych, a szacowana data ukończenia to rok 2021.

Kontakt

e-mail :
info@spedycjegdyni.eu

telefon :
+ 48 58 732 79 85

Wizyty
Visits today: _
Tłumacz