wszystko o nich

Rozwojowe plany intermodalnego przewozu w naszym kraju

Rozwojowe plany intermodalnego przewozu w naszym kraju

Transport intermodalny cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród transportowców. Opiera się on na tym, że cały łańcuch dostawy realizowany jest kilkoma różnymi sposobami, lecz wszystko ma się odbyć w sposób sprawny i wygodny dla użytkownika. Plany na rozwój transportu multimodalnego w najbliższych latachRozwój tego właśnie transportu to jeden z ważniejszych priorytetów Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, co można było wywnioskować po liście, jaki został napisany do uczestników organizowanego w Gdańsku IV Forum Transportu Kombinowanego. Bardzo ważnym założeniem, które podjęto jest osiągnięcie w roku 2020 udziału transportu w wysokości 6 procent w ogólnym transporcie kolejowym. Jest szacowane, że na dzień dzisiejszy poziom ten wynosi około pięciu, jednak dynamiczny wzrost może dawać duże nadzieje na to, że powyższe cele uda się osiągnąć. W chwili obecnej rynek transportu intermodalnego jest już dość stabilny, ale jego rozwój cały czas trwa. Cały czas liderem jest PKP Cardio, z prawie 50-procentowym udziałem, lecz Lotos Kolej i DB Schenker Rail Polska SA cały czas depczą liderowi po piętach.

Żeby jednak powyższe cele udało się osiągnąć potrzebne jest nie tylko zainteresowanie klientów, ale też odpowiedniej jakości techniczna infrastruktura. Z tego też powodu w planach na najbliższe lata pojawiło się dużo projektów wiążących się z rozbudową i modernizacją systemu kolejowego. Zgodnie z Krajowym Planem Kolejowym, który opracowany został we wrześniu minionego roku, do 2023 roku jest w planach przeznaczenie prawie 70 miliardów, z których 2/3 będzie pochodzić ze środków unijnych. To właśnie na ten rok jest planowane ukończenie prac modernizacyjnych wszystkich ważnych odcinków kolejowych szlaków, przez co ma powstać spójna sieć o naprawdę wysokich parametrach. Poza tym sporo pieniędzy jest dedykowane na wyposażenie i budowę centrów logistycznych oraz terminali, a także na poprawę jakości taboru. Planuje się również obniżenie stawek za dostęp do kolejowych sieci dla przewoźników oferujących transporty intermodalne, po realizacji niezbędnych prac legislacyjnych taka możliwość jak najbardziej by była.

Kontakt

e-mail :
info@spedycjegdyni.eu

telefon :
+ 48 58 732 79 85

Wizyty
Visits today: _
Tłumacz